In Kees of Crafts

Kees smeedt niet alleen kunstwerken, maar ook gebruiksvoorwerpen zoals gereedschappen, messen en bijlen. In het willen doorgronden van hun werking komt hij tot de essentie van de functie ervan. Hij is een smid die niet alleen zijn eigen gereedschappen smeedt, maar deze ook voor anderen maakt, precies naar de wens van die persoon. Zo komen gereedschappen tot stand die niet meer makkelijk te verkrijgen zijn.
Echter, het gaat hem zeker niet alleen om het in leven houden van een ‘oud ambacht’. Juist en vooral ook het toevoegen en eigen maken van aspecten die voor nu relevant zijn, maakt dat zijn smeedwerk ook een ambacht is voor het heden en de toekomst.